slikarstvo
s

Skidaju se velovi tajne s Vermeerove slike

Iako se jedan po jedan skidaju velovi tajne s poznate slike Johannesa Vermeera iz 1665 .koja već stoljećima očarava i i potiče maštu ipak najveća tajna ostaje skrivena usprkos velikom istraživačkom poduhvatu galerije Mauritshuis iz Haaga