Marija Lukačin
M

Mama za 9: Budimo jednakost? Budimo jednaki?

Budimo jednakost? Budimo jednaki? Zainteresirala me tema jednakosti među spolovima, jer mislim da smo mi kršćani često bezrazložno stereotipno osuđeni. Čitam brošuru pod imenom "Pobudimo...