hripavac
h

Što je hripavac?

Hripavac predstavlja ozbiljnu infektivnu bolest dišnog sustava koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis. U borbi protiv ove bolesti, ključno je pravovremeno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje. Međutim, prevencija ostaje temeljna i najučinkovitija strategija za kontrolu hripavca