Dubian Monsalve
D

“Posveta životu” kipara Dubiana Monsalve uklesana u stijenu

"To je posveta životu", rekao je umjetnik Dubian Monsalve, autor skulpture uklesane u stijenu. Prikaz nerođene bebe  nalazi se na brijegu uz cestu u...