D vitamin
D

Mislite na D vitamin na vrijeme

Prirodni izvori D vitamina i nadoknada

HZJZ: Preporuke vezane za D vitamin

Održavanje optimalnog statusa vitamina D u krvi je strategija koja potencijalno može doprinijeti obrani od infekcija. respiratornog sustava