čudotvorna medaljica
č

Čudotvorna medaljica: kako se blažena Djevica ukazala sv. Katarine Laboure?

Sv. Katarina Laboure rodila se 1806. godine u selu Fain-les-Moutiersu. U biskupiji Dijon u Francuskoj. Roditelji su joj bili pobožni i ugledni. Katarina se...