Objavljeno englesko izdanje knjige: Hercegovačka franjevačka provincija u II. svjetskom ratu i poraću
O

Objavljeno je englesko izdanje knjige povjesničara Hrvoja Mandića “Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću”. Herzegovinian Franciscan Province during and after theSecond World War objavila je zagrebačka nakladna kuća Despot infinitus.

Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću

Knjiga se temelji na desetljećima istraživanja problematike hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i poraću. U svojem izvornom obliku riječ je o proširenoj doktorskoj disertaciji. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2021. godine.

U historiografiji do ove knjige nije objavljena cjelovita sinteza o Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u Drugome svjetskome ratu i poraću.

Ta je tematika posebno zanimljiva jer je riječ o najtežem razdoblju za franjevački red u Hercegovini, ali i za Katoličku crkvu te hrvatski narod u vremenu II. svj. rata i poraća. Stoga se u knjizi nalaze složena analiza zbivanja unutar franjevačkoga reda na području Širokoga Brijega tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega. Franjevačko djelovanje te posljedice partizanskog osvajanja Širokoga Brijega neposredno pred završetak rata. Knjiga donosi cjelovit prikaz vjerske dimenzije društvenoga života koji se značajno i suprotstavljeno isprepletao s komunističkim režimom, koji je netom po svršetku Drugoga svjetskog rata institucionaliziran i formaliziran, iako nije bio općeprihvaćen među Hrvatima u Hercegovini.

Početna istraživanja bavila su se uzrokom i povodom ubojstva hercegovačkih franjevaca. Kasnija istraživanja bila su usmjerena na humanitarnu ulogu hercegovačkih franjevaca u II. svjetskom ratu. U zadnjoj fazi istraživanja i pisanja fokus je bio na dekonstrukciji narativa o hercegovačkim franjevcima dominantnog nakon 1945. godine u doba komunističke Jugoslavije. Taj je narativ o(p)stao do danas te se veći dio ove knjige bavi njegovom dekonstrukcijom.

Hrvoje Mandić rođen je 1987. u Mostaru. Na Fakultetu hrvatskih studija doktorirao je 2020. na temu Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. Zaposlen je u Središnjem uredu za digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu.

Recenzija Robina Harrisa

Recenzent knjige britanski povjesničar dr. sc. Robin Harris ocijenio je kako Mandić nudi analizu temeljenu na dubokom i opsežnom istraživanju tijekom niza godina kroz svu dostupnu dokumentaciju i druge iskaze.

Knjiga je, smatra, od iznimne važnosti za okolnosti ubojstva franjevaca na Širokom Brijegu u veljači 1945. godine. Ona razotkriva propagandu koja se naknadno usredotočila na ove i druge slične epizode, a koja se još uvijek ponavlja kao da je činjenica u zapadnoj historiografiji, napomenuo je Harris.

Naglasio je kako autor istražuje puno više od samih događaja. Stavlja ih u širi kontekst – kako djelovanja hercegovačkih franjevaca u razdoblju Drugog svjetskog rata, tako i ciljeva partizanske/komunističke partije na ovim prostorima te borbe s Katoličkom crkvom, istaknuo je Harris. Riječ je, smatra, o velikom doprinosu ne samo povijesti franjevaca i povijesti Bosne i Hercegovine, nego i povijesti Hrvata kao naroda.

Pristup istini

Historiografija na engleskom jeziku o ulogama i iskustvima Hrvatske i Katoličke crkve u ratnom i poratnom razdoblju često je nedostatna i pristrana. Glavni razlog tome je upravo nedostatak dobre prevedene moderne historiografije na hrvatskom jeziku. Vrlo često prevladavaju stari radovi, puni predrasuda. Oni su također često potkrijepljeni površnim procjenama nestručnjaka, koji tvrde da imaju stručnost koju ne posjeduju. Zapadni znanstvenici moraju imati pristup istini, a da se pritom ne muče s učenjem hrvatskog jezika.

Nakladnik napominje kako u hrvatskoj historiografiji do ove knjige nikad nije objavljena cjelovita sinteza o Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u II svj. ratu i poraću. Iako je posebice u BiH kvalitetno postavljen istraživački temelj, iskoristiv za proučavanje povijesti Hercegovačke franjevačke provincije u razdoblju od 1941. do 1945. godine.

Knjiga (317 str.) podijeljena je na 20 poglavlja. Na engleski su je preveli Anđelka Raguž i Duško Čondić. Recenzenti knjige su spomenuti dr. sc. Robin Harris, dr. sc. Mario Jareb i dr. sc. Miroslav Akmadža.

 

 

Izvor: frendica.online
Photo: fah, narod.hr

Podrži Frendica.online svojom donacijom

Podrži Frendica.online svojom donacijom