višak banana
v

Što sa viškom banana?

Zamrzavanje banana brzo je i jednostavno a okus ostaje nepromijenjen.