tragedija
t

Pokoj vječni daruj im, Gospodine….

I svjetlost vječna svjetlila njima