studij
s

Studija otkriva da su umjetni zaslađivači povezani s blagim povećanim rizikom od raka

Proizvođači su razvili alternative šećeru i razvijeni su umjetni zaslađivači, od kojih je jedan aspartam koji se koristi od 1981. godine.

Novi studij na PMF-u: Biomedicinska matematika

Matematičari dobivaju još jednu opciju

Radost studiranja

Gabriel Nobre uspio je upisati fakultet...