štrajk
š

Trebate li sutra slati djecu u školu? Evo kako će se održavati štrajk!

Roditelji sami mogu odlučiti hoće li sutra djecu poslati u školu