špilje
š

Jama Baredine, u subotu 06.lipnja, obilježava Međunarodni dan špilja i podzemnog svijeta

Posjet Jami Baredine pravi je dožviljaj uz zanimljivu dodatnu ponudu degustacija, Traktor story, Speleoavanturu, Buffet Jama, Park Jame Baredine i još mnogo toga.