psihijatrija
p

Što kaže znanost: Može li pozitivno razmišljanje biti negativno?

Trebamo li se smješkati i kad smo tužni?

Postoji li zdravi stid?

Je li stid sastavni dio mentalnog zdravlja?