pomaganje drugima
p

Naučite dijete da pomaže drugima – evo kako!

Roditelji žele da dijete uvijek ima razumijevanja za druge i da uvijek ude spremno pomoći drugima.