pedagoški standard
p

Koliko djece smije biti u mlađoj jasličkoj skupini?

Tužno svjedočanstvo odgojiteljice mlađe jasličke grupe

Do kad ćemo trpjeti pretrpane jasličke i vrtićke grupe?

Odgojitelji u vrtiću rade u nemogućim uvjetima