Oscari
O

Oscari narodu! Dodjela 2020. u znaku političkog aktivizma

povjesna najava mladog glumca s Downovim sindromom Zacka Gottsaga