Mile Dedaković Jastreb
M

Mile Dedaković Jastreb – legendarni zapovjednik Vukovara

Mile Dedaković Jastreb, legendarni zapovjednik obrane Vukovara. Bitka za Vukovar najpoznatija je bitka ne samo u Hrvatskoj, već i u svim ratovima na tlu bivše Jugoslavije. Herojska obrana Vukovara odjeknula je svijetom kao neponovljivi primjer hrabrosti jednog naroda i njegovih najboljih sinova u borbi za slobodu.