logoterapijske radionice
l

Prijavite se: Logoterapijske radionice za sve koji žele raditi na osobnom rastu i razvoju

Udruga LOGOS i Hrvatski centar za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (HCLEA) organiziraju logoterapijske radionice.