kraj ljeta
k

Povratak u školu

Povratak u školu stresan je događaj za sve obitelji samo zato što predstavlja promjenu rutine. Ljetni praznici dovoljno su dugi da djeca uspijevaju zaboraviti da su uopće nekad i bili u školskim klupama