knin
k

Svako dijete, osim majke ima i oca

Svako dijete, osim majke ima i oca. Oca koji bi trebao zaštititi i majku i dijete. Osobito onda kad žena treba pomoć, zaštitu i potporu na poseban način – kad nosi dijete u svom tijelu i kad ima novorođenče, malo dijete koje u potpunosti ovisi o njoj