hrvatska baština
h

Suhozid – hrvatska baština

Naši stari koristili su sve što im priroda pruža. Pripremajući tlo za sadnju, izvađeno kamenje koristili su za izradu suhozida i puteva. Suhozidi su pak usjeve štitili od jakih vjetrova, a služili su i kao ograde za životinje.