gubitak kilograma
g

O čemu ovisi gubitak kilograma?

Na željeni gubitak kilograma utječu količina i kvaliteta hrane koju unosimo u organizam, a genetske varijacije tek neznatno pridonose...