gliste
g

Što su dječje gliste?

Mala dječja glista je iznimno raširena čak i u razvijenim zemljama.