Europska kartica zdravstvenog osiguranja
E

Jeste li već preuzeli EU karticu zdravstvenog osiguranja?

Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja vam omogućuje korištenje usluga za vrijeme privremenog boravka u zemljama EU-a, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj