Ernestinovo
E

Ernestinovo 20.11.1991.

Selo je branilo 100 Ernestinovčana i tridesetak policajaca do 20. studenoga 1991. godine. Otpor četnicima i JNA trajao mjesecima do pada sela na sam dan kada su Srbi orgijali i ubijali sve hrvatsko po Vukovaru.