dominikanci u Hrvatskoj
d

Dominikanci: upoznajmo slavnu povijest ovog reda u Hrvata

Dominikanci su jedan od najpoznatijih redova Katoličke Crkve.  A među najpoznatije članove Dominikovog reda spada najslavnija hrvatska dominikanka. Blažena Ozana Kotorska (1493.-1565.). Dragovoljno zatvorena...