djeca i čitanje
d

Zašto djeca izbjegavaju čitanje

Čitanje je važno kako za odrasle, tako i za djecu. Čitanje opušta ali i pomaže u razvoju govornih i analitičkih vještina, širenju vokabulara i općeg znanja te pomaže u poboljšanju koncentracije