Oznaka: bol

Mnoga su se istraživanja bavila vezom bolova i vremena, a posebice kod ljudi koji su bolovali od artritisa. Ona su pokazala da postoji stvarna veza, ali začudo malo je istraživanja koja su se bavila pitanjem što točno uzrokuje bol.