badnjak
b

Badnjak u hrvatskim krajevima

Na sam Badnjak, kršćanska tradicija i običaji ukorijenjeni u narodu, najviše izlaze na vidjelo. Paljenje badnjaka, unošenje slame u kuću, kolendavanje i sijanje pšenice,...