Anlela Todorić
A

Anela Todorić: “Meni mora bit – gotovo da je moto svih ljudi.”

Čini mi se razboritije da današnji čovjek umjesto molitve Bogu da ga sačuva od bolesti korone i smrti, moli za milost obraćenja, pa što god da ga u životu dopadne pripravan bude