Oznaka: anemija

Jedan od najčešćih poremećaja u liječničkoj praksi
Pravilnom prehranom spriječite slabokrvnost