Odaberite svog posebnog svetca zaštitnika za 2022. godinu!
O

Za većinu nas posljednje dvije godine definitivno nisu bile lake. Među mnogobrojnim novogodišnjim željama što mislite o traženju posebnog nebeskog podupiratelja za 2022. godinu? Svatko bi trebao imati svetca zaštitnika na kojeg se može osloniti! I vi možete njegovati ovu vjersku tradiciju! Sveta Faustina to je činila svake godine!

Drugi vatikanski koncil uči o svetcima:

“Budući da su čvršće sjedinjeni s Kristom, oni koji borave na nebu jače učvršćuju cijelu Crkvu u svetosti. […] Oni ne prestaju posredovati kod Oca za nas, dok nude zasluge koje su stekli na zemlji preko jedinog posrednika između Boga i ljudi, Krista Isusa. […] Tako je njihova bratska briga velika pomoć našoj slabosti.”

Učeći o životima svetaca i iskazujući im odanost, uvježbavamo svoje umove i srca da budu usredotočeni na ono što je iznad, na stvari s neba!

Odaberite sveca kao što je to učinila sveta Faustina

U kongregaciji svete Faustine, družbe sestara Naše Gospe od Milosrđa, postoji tradicija crtanja zaštitnika za novu godinu 1. siječnja. Kako izgleda ovaj običaj? Aleteia.org prenosi kako je to opisala s. Faustina:

“Kod nas postoji običaj da na Novu godinu ždrijebom izvlačimo posebne pokrovitelje za sebe tijekom cijele godine. Ujutro tijekom meditacije u meni se javila potajna želja da mi euharistijski Isus i ove godine, kao i prošle, bude poseban zaštitnik. Ali, skrivajući ovu želju od svog Voljenog, govorila sam Mu o svemu drugome osim o tome. Kad smo došli u blagovaonicu na doručak, blagoslovili smo se i počeli crtati svoje zaštitnike. Kad sam prišla svetim kartama na kojima su bila ispisana imena zaštitnika, bez oklijevanja sam uzela jednu, ali nisam odmah pročitala ime jer sam se željela umiriti na nekoliko minuta. Odjednom sam začula glas u svojoj duši: „Ja sam tvoj zaštitnik. Čitaj.” Odmah sam pogledala u natpis i pročitala: “Zaštitnik za 1935. godinu – Presveta Euharistija.” Srce mi je poskočilo od radosti, a ja sam se tiho udaljila od sestara i otišla u kratki posjet pred Presveti Sakrament, gdje sam izlila svoje srce. Ali Isus me slatko opomenuo da u tom trenutku budem zajedno sa sestrama. Otišla sam odmah poštujući pravilo.”

Molitva svom svecu zaštitniku

Ne zaboravite često razgovarati sa svojim svetcem zaštitnikom tijekom sljedeće godine. Možete upotrijebiti ovu molitvu, da zamolite njegovu/njezinu posebnu brigu i podršku:

“O veliki sveče [ovdje unesite ime], pod čije sam se pokroviteljstvo stavio, podari mi milost da ispunim svete odluke koje sam danas donio. Pomozi mi, svojim moćnim zagovorom, da vodim život u skladu sa svetim karakterom koji sam primio i da oponašam vrline po kojima si bio tako izvanredan. Zaštiti me kroz sve životne opasnosti i ne napusti me u času smrti. Amen.”

Izvor: frendica.hr

Podrži Frendica.online svojom donacijom

Podrži Frendica.online svojom donacijom