Brak – Između žudnje i požude
B

Knjiga Seks kakav niste poznavali, za supružnike koje ljube Boga Ksawerya Knotza knjiga je koja nam razjašnjava mnoge tajne bračnog života. Želite li aktivirati Božje milosti upisane u bračni sakrament kako biste blagoslovljeno uživali svom djeliću Raja na zemlji svoj putovanje možete započeti čitanjem ove Verbumove knjige čiji mali dio donosimo uz dozvolu izdavača. U ovom nastavku razotkrivamo razliku između žudnje i požude:

“Spolni užitak, kakav doživljavaju supružnici, ne treba uzimati samo kao izravnu tjelesnu reakciju, odvojenu od doživljaja duhovne radosti. Čovjek kao duhovno-tjelesno biće ne doživljava samo fizički nego istodobno i psihički užitak (zadovoljstvo, radost, bliskost, intimnost) i duhovni (sreću, osjećaj smisla, Božju blizinu). Zbog toga se spolni užitak ne može uzimati samo za običnu tjelesnu reakciju, nego i kao manifestaciju, a istodobno i intuiciju susreta koji se događa u najdubljim duhovnim razinama dvoje supružnika koji se vole.

Užitak

Traženje užitka nije samo žeđ za sve većom intenzivnošću, nego i za dubljom ljubavlju, krajnjim ispunjenjem – skriveno traženje koje seže u beskonačnost. Pod utjecajem milosti Božje žudnja postaje tjelesni dah duše koji obuhvaća tjelesnu dimenziju čovjeka. Intencija evanđelja jest baš takvo cjelovito doživljavanje brač-
noga spolnog odnosa. Vraćanje puna dostojanstva spolnome činu događa se spoznajom kako je on znak istinske i trajne ljubavi dviju osoba, a ne samo izraz požude ljudskoga tijela.

Ugoda spolnoga čina ima dakle zadatak ispuniti svoju jako lijepu ulogu, ali samo onda kada se ona dijeli s drugim, kada se daruje drugoj osobi, kada je doživljena u dijalogu, u zajedništvu s drugom osobom. Ako je spolni čin usmjeren stvaranju tako duboka međusobnoga odnosa – istinske ljubavne veze – tada se užitak koji doživljavaju supružnici identificira sa stvorenim dobrom. Pokazat će im se kao divna i poželjna – a takva uistinu i jest. Potrebno je brinuti se podjednako o duhovnome životu supružnika kao i o seksualnome užitku koji doživljavaju u tijelu.(…)

Foto: Getty Images

Etapa na putu

Međutim, riječ „požuda“ u teološkome jeziku opisuje stanje srca – najdubljih duhovnih sfera u čovjeku. Izvana se pojavljuje i preko tijela kao manifestacija oholosti, nezasitnosti, zavisti, razvratnosti. Požuda je izvor grijeha koji uništavaju jedinstvo, ljubav, slogu među ljudima. Te grijehe može pratiti tjelesni užitak, ali moralnoj ocjeni ne podliježe užitak nego zlo djelo, npr. ocjenjuje se čin bračne nevjere, a ne užitak koji prijevaru prati. Smatrati spolni užitak znakom grješne naravi te brkanje ljudskih odluka za koje se snosi odgovornost, s reakcijama ljudskoga organizma, nemaju ništa zajedničkoga s katolicizmom. To bi bilo kao da oko smatramo krivim što smo odlučili gledati pornografiju, a ne primjećujemo da se zahvaljujući tomu istom oku možemo diviti ljepoti voljene osobe. Kada ne vidimo jasno da upravo iz ljudskoga srca proizlazi dobro ili zlo, koje se potom tjelesno manifestira, zapadamo u herezu maniheizma koji zasve okrivljuje ljudsko tijelo. Žudnju u bračnoj postelji ne treba shvaćati negativno kao brutalno stanje požude koje podjarmljuje duh, guši ljudsku sposobnost izbora dobra i svodi spolni čin na razinu čisto biološke reakcije koja nema ništa zajedničko s pitanjima duha. Takvo shvaćanje čežnje pojavljuje se katkada kod osoba koje su imale problema na spolnom području, npr. dugo su se i bezuspješno borili s navikom masturbacije ili su imali spolne odnose bez ljubavi. Poslije im se u glavama spolnost kodira kao nešto prljavo što vodi do ovisnosti ili iskorištavanja, kao nešto opasno. Unatoč tomu što rade na sebi, što mijenjaju svoje navike, i dalje razmišljaju u kategorijama razarajuće snage između žudnje i požude, a ne ljubavi, međusobnoga darivanja, radosti zbog Božjega dara koji ih uzajamno zbližava. Takvi se ljudi boje da će zlo koje više ne žele ponovno pobijediti u njihovu životu. Takav pristup, karakterističan za ljude koji se „otrježnjuju“, šteti njihovu otkriću viših dimenzija seksualne spoznaje. To je tek stanovita etapa na putu k slobodi, k istinskome kršćanskom životu.

Foto: Getty Images

Čisto srce

Ljudi „čistoga srca“ neusporedivo lakše doživljavaju intimnost i žudnju kao dar od Gospodina Boga.

Ona im se ukazuje kao velika vrjednota koja „pogađa čovjeka tako snažno da ga izbacuje iz normalnoga životnog ritma, on u stanovitu smislu gubi tlo pod nogama, odbacuje trezvene procjene i hladne odluke. Rezultat toga stanja ipak nije smućivanje razuma, nego obratno – njegovo uz-dignuće u sfere intuitivnoga poimanja koje uopće nije iracionalno, nego je obdareno nadracionalnim svjetlom. Ta viša forma izbacivanja iz normalnoga stanja duha ne biva ni u kakvoj suprotnosti s razumom jer ne samo što ne zasjenjuje naš duh,
već ga naprotiv obdaruje puninom svjetla. Činjenica je ipak da tu svakodnevni problemi odlaze u drugi plan ustupajući mjesto velikomu, neposrednom doživljaju. Ova ‘ekstaza’, u najširemu smislu te riječi, u samoj svojoj biti u suprotnosti je s bilo kakvom prisilom i nagrizanjem naše slobode. (…) Ta ekstaza svojim karakterom dara uzdignuće je u više oblike slobode kada ne samo volja nego i srce daje pravilne odgovore. Osloba-đa nas neugodnih okova. (…) Bivamo uzdignuti i ogrnuti višom slobodom.

U prvome slučaju neka viša sila gura nas sve dublje ispod razine našega normalnog života, u drugomu nas, nešto što nas prerasta, uznosi iznad svakodnevice.

Za vrijeme bračnoga spolnog čina čovjek može u vremenu i prostoru doprijeti do određenoga otajstva (misterija) koje ga na trenutak čini sretnim. Govoriti samo o nagonu, o traženju užitka, ograničavanje je opisa intimnoga odnosa. Svođenje spolnoga čina samo na materijalne i biološke spoznaje moguće
je usporediti s postizanjem umijeća čitanja pojedinih slova, ali bez sposobnosti njihova spajanja u jedan izraz. Tek kada naučimo tečno čitati, možemo razumjeti bogatstvo riječi složenih od tih istih znakova. Takva pojedinačna slova su: ljubav, jedinstvo, vjernost, odanost, susret s Bogom.

Foto: Getty Images

„Žudnja dakle nije ni cilj, a ni sredstvo, ona je vrsta jezika koji odražava zvuk koji dolazi iz dubine dvaju bića koja su izabrala jedno drugo i koja zajedno slave svoje jedinstvo.“

Ograničavanje ekstaze na sam fiziološki doživljaj redukcija je ljudskoga doživljaja ljubavi.

Ljubav među supružnicima, koja se izražava u spolnome činu, čini da čovjekova tjelesnost biva uznesena u smjeru neba. Ekstazu vezanu s radošću spolnoga čina moguće je usporediti sa srećom vječnoga života. Zato bračni spolni odnos, supružnicima koji se vole, pomaže dokučiti na čemu se temelji slast susreta s Bogom. Često se u povijesti pokušavalo opisati blaženstvo neba pa se to stanje uspoređivalo s uzvišenim ozračjem uz zvukove gregorijanskoga pjevanja. Ljudi koji su se oduševljavali tom vrstom glazbe mogli su se na trenutak osjetiti prenesenima u posve drugo, bolje stanje ljudskoga bivstvovanja. Sigurno ipak nisu mislili kako će u nebu neprestano slušati lijepu glazbu. Slično tome i bračni spolni čin pun ljubavi pruža mogućnost shvaćanja sreće vječnoga života. Tko od ljudi ne bi htio živjeti s Bogom – puninom topline, intenzivnošću ljubavi koja beskonačno prožima ljudsko tijelo? Stoga „u spolnomu odnosu supružnici egzistencijalno shvaćaju, najvećom živahnošću jednostavno osjećaju, kako je divno cijelim srcem biti s Bogom. Taj njihov doživljaj (…) najsavršenija je predodžba zajedništva s Bogom“

Doživljaj bračnoga spolnog čina pruža supružnicima predosjećaj sudjelovanja u nebeskoj liturgiji.

Sreća budućega ophođenja s Bogom bit će tako velika i divna da će svako ljudsko ovozemaljsko iskustvo u usporedbi s njim prestati imati bilo kakvu vrijednost.

Kršćanski supružnici, zahvaljujući duhovnosti koja ih uzajamno zbližava, mogu se pohvaliti većom radošću spolnoga života nego ostatak čovječanstva.

Kršćani mogu doživljavati spolnu nasladu u ozračju dubokih, duhovnih osjećaja uzajamne ljubavi.”

Ako vam se svidio ovaj tekst svakako vas potičemo da nabavite knjigu i pročitate je od korica do korica.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Seks kakav niste poznavali u izdanju Verbuma. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige vrijedi isključivo za portal Frendica.hr. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje

Izvor: frendica.hr

Podrži Frendica.online svojom donacijom

Podrži Frendica.online svojom donacijom