Što je sve potrebno za upis u prvi razred?
Š

Mnogi roditelji često su u dilemi što dijete treba znati prije polaska u osnovnu školu. Prije donošenja odluke, trebalo bi provjeriti djetetovo znanje, vještine, motoriku i druge parametre koji otkrivaju je li spremno za školske obveze. Ako vaše dijete do 1. travnja tekuće godine navrši šest godina, dužni ste ga upisati u osnovnu školu. Za nešto mlađe dijete možete tražiti prijevremeni upis, a polazak u školu možete odgoditi samo ako dijete ima većih zdravstvenih teškoća. Prije upisa dijete mora proći pregled kojim će stručno povjerenstvo utvrditi njegovo psihofizičko stanje i dati vam potvrdu o spremnosti djeteta za školu.

Raspored pregleda

Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece pronaći ćete na oglasnim pločama odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih stranica ureda državne uprave u županijama, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje.

Dijete trebate dovesti u osnovnu školu kojoj pripada prema adresi prebivališta, a ako pregledu ne možete pristupiti u predviđeno vrijeme, dužni ste o tome obavijestiti školu i dogovoriti drugi termin.

Potrebni dokumenti

Za upis djeteta u prvi razred ne trebate pribavljati dokumente, ali u slučaju da vaše dijete ima određenih teškoća te da mu je potrebna posebna pomoć ili oblik poučavanja, potrebna vam je dokumentacija drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Prijevremeni upis

Prijevremeni upis u osnovnu školu možete zatražiti ako vaše dijete do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života, s tim da se djeci, koja prije 31. kolovoza ne navršavaju šest godina života, neće odobriti upis.

Pisani zahtjev podnosite uredu državne uprave u županiji nadležnom za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja koji će dijete uvrstiti u popis za utvrđivanje psihofizičkog stanja.

Za dijete, koje je bilo uključeno u predškolski program, dužni ste osim zahtjeva dostaviti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta, a ako vaše dijete nije pohađalo predškolski odgoj i obrazovanje, bit će upućeno na psihološko testiranje kako bi se utvrdila njegova spremnost za uključivanje u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Odgoda upisa

Ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za praćenje i izvršenje školskih obveza, stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše u toj školskoj godini. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu godinu.

Odgodu upisa predložit će stručno povjerenstvo škole ako:

  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Roditelj može Uredu podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole za dijete  kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.

Osim zahtjeva, roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Vašem djetetu može se odobriti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole na razdoblje od jedne školske godine ili dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja. Ako se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u prvi razred osnovne škole vi – kao roditelj ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.

Privremeno oslobađanje od započetog školovanja

Ako vaše dijete zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje u osnovnoj školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, ili u kući, možete osnovnoj školi, koju vaše dijete pohađa, podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od već započetog školovanja. Osim zahtjeva, obvezno dostavljate medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta. Vaše dijete može biti oslobođeno pohađanja nastave najdulje godinu dana.

Izvor: frendica.hr

Podrži Frendica.online svojom donacijom

Podrži Frendica.online svojom donacijom