vitamin D
v

Vitamin D čuva zdravlje

Vitamin D je jedan od esencijalnih vitamina te ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju, imunološkog sustava i drugih fizioloških funkcija. Između 70 i...