umetnost
u

Science 2.0: “Stari ljudi su u pravu – Moderna glazba je sve jednostavnija i sve glasnija!”

Naravno o ukusima se ne raspravlja, no postoji jedan nezgodan aspekt navikavanja na jednoličnu glasnu glazbu