šeširi
š

Šeširi – ljepota i zaštita

Šeširi i kape su važan dio zaštite od sunca jer se čak 90% karcinoma bazalnih stanica kože javlja na glavi ili vratu.