Mirjana Anđić
M

55 minuta kod Željke Markić : Mirjana Anđić

Gošća podcasta “55 minuta kod Željke Markić” bila je Mirjana Anđić. Mirjana je diplomirani teolog, magistar crkvenoga prava, završila je studij u Rimu na temu uloge odvjetnika u postupku proglašenja ženidbe ništavom.