Milan Zanoški
M

55 minuta kod Željke Markić: gospodin Milan Zanoški

Zagrepčani iz svih dijelova grada na ovaj način sudjeluju u obilježavanju sjećanja. Sad nam se Ulica grada Vukovara više ne čini tako dugačkom.