lijepe žene
l

Lijepe žene u obrani života

Ljepota žene mora se vidjeti u njezinim očima, jer su ona vrata njezina srca, mjesto gdje se nalazi ljubav