kulturna baština
k

“Konji bijelci” – tradicionalno natjecanje konjogojaca

Babina Greda, 09.06.2024. - Tradicionalna, 43. kulturna i gospodarska priredba "Konji bijelci" održana je u nedjelju u Babinoj Gredi na županjskom području, uz natjecanja...