kriza
k

Kako zadržati prijatelje u krizi?

Kad nam je teško često se fiksiramo na trenutni problem i ne vidimo ništa ni prije ni poslije