kristov nauk
k

Brak za cijeli život: što nam sv. Toma Akvinski ima za reći o tome danas?

Brak između muškarca i žene slika je odnosa čovjeka s Bogom. Duhovni rast reguliran je zakonom, sedmerostrukim obrascem, primjenjivim na odnos s Bogom kao i...