koncentracija
k

Pišu se testovi – kako poboljšati koncentraciju djece?

U našim školama već se uvelike odvijaju posljednja ispitivanja i pišu se testovi pred ljetne praznike. Veoma je važno da roditelji pronađu najbolji način...

Kako povećati koncentraciju svog djeteta

Pomozite Vašem djetetu da polako povećava nivo i dužinu koncentracije kako bi bilo spremno da bude aktivan učenik, angažiran na nastavi.

Počinje sezona testova i ispitivanja – kako poboljšati koncentraciju djece?

U našim školama već se uvelike odvijaju posljednja ispitivanja i testovi pred ljetne praznike. Veoma je važno da roditelji pronađu najbolji način kako pomoći djetetu da ostane koncentrirano.