Jalov Žižić
J

55 minuta kod Željke Markić: dr. sci. Jakov Žižić

Gost “55 minuta kod Željke Markić” bio je dr. sci. Jakov Žižić, politolog, viši asistent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, autor i komentator