drag queen
d

(VIDEO) Kaos rodne ideologije: 8-godišnjeg dječaka majka potiče ‘pretvarati se u ženu’

Dječak se nada da će ostati drag queen cijelog života.