Alejandro Gómez Monteverde
A

Sveta Francesca Cabrini, talijansko – američka redovnica

U najvećim gradovima po cijeloj Americi osnivala je škole, bolnice, sirotišta, konvikte i ubožnice. Za svoje redovnice birala je vedre i radosne djevojke i žene. Pred njih je stavljala teške zadaće, uvjerena da će uz Božju pomoć moći sve izdržati ako je u njima duh predanosti u volju Božju.