Poremećeni odnosi i nasilje u obitelji- gdje dobiti pomoć?
P

Što učiniti kad nam se netko povjeri da trpi obiteljsko nasilje, psihičko zlostavljanje ili jednostavno pati zbog poremećenih odnosa sa svojim bližnjima? Svi smo se u životu susreli s nekim oblikom nasilja u svojem susjedstvu, bližoj ili daljoj rodbini, na radnom mjestu… Kako bismo mogli pomoći osobi koja se nalazi u teškoj situaciji zbog koje je zbunjena, malodušna ili jednostavno preplavljena osjećajima zbog kojih sama ne može potražiti pomoć u nastavku navodimo izvore pouzdanih informacija i kontakte na kojima možete dobiti pomoć i podršku.

Svakako bi bilo najbolje potražiti savjet i pomoć prije nego što do dođe do nasilja, već kod dugotrajno poremećenih odnosa, straha ili nelagode koja se pretvara u kronične zdravstvene tegobe. Simptomi ovisnosti, psihičkih poremećaja ili duševnih bolesti moraju nam biti poticaj da u samom začetku problema potražimo pomoć zbog svoje sigurnosti i sigurnosti drugih ranjivih osoba, ali i kako bismo možda na vrijeme bili u mogućnosti pomoći osobi koja sama i nije svjesna svojih problema.

Uz to što ćemo potražiti savjet prijatelja, svećenika i bliskih osoba, svakako je potrebno obratiti se i nadležnim institucijama i ustrajati u traženju pomoći i podrške.

Središnji državni portal

Kome prijaviti nasilje u obitelji?

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, nasilje u obitelji možete prijaviti  policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb. Sva tijela koja postupaju u povodu nasilja u obitelji dužna su postupati hitno.
Također je važno znati ako ste žrtva nasilja u obitelji da zdravstveni radnici, radnici u ustanovama socijalne skrbi, u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva, u odgojno-obrazovnim ustanovama te sve druge stručni radnici koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, dužni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, nasilje u obitelji je:
1. tjelesno nasilje
2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
4. spolno uznemiravanje
5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci
6. zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

Žrtva nasilja u obitelji ima sljedeća prava:

1. pravo na pristup službama za potporu žrtvama nasilja u obitelji
2. pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama nasilja u obitelji
3. pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
4. pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka
5. pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju svih radnji u kojima sudjeluje
6. pravo da na njezin zahtjev, bez nepotrebne odgode, bude obaviještena o ukidanju zadržavanja ili bijegu okrivljenika te stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera i ukidanju mjera opreza koje su određene radi njezine zaštite ili otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora
7. pravo na tajnost podataka čijim bi se otkrivanjem mogla ugroziti njezina sigurnost ili sigurnost osoba iz članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Zakona te pravo zahtijevati isključenje javnosti u postupku pred sudom
8. pravo na opunomoćenika u postupku
9. pravo, na vlastiti zahtjev, biti obaviještena o poduzetim radnjama povodom prijave i o ishodu postupka
10. pravo biti ispitana bez neopravdane odgode nakon podnošenja prijave, pravo zahtijevati da bude ispitana u postupku pred sudom te pravo da se daljnja ispitivanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe prekršajnog postupka
11. pravo biti ispitana na policiji od strane osobe istog spola
12. pravo na izbjegavanje kontakta s počiniteljem prije i tijekom postupka, osim ako prekršajni postupak zahtijeva takav kontakt
13. pravo na privremeni smještaj u odgovarajuću ustanovu sukladno posebnom zakonu
14. pravo na policijsku zaštitu i osiguranje, po nalogu suda, u svrhu neometanog uzimanja osobnih stvari prilikom napuštanja zajedničkog kućanstva
15. druga prava propisana zakonom kojim se uređuje kazneni postupak, osim onih prava koja po naravi stvari može imati samo žrtva kaznenog djela.
Prava žrtve nasilja u obitelji u sustavu socijalne skrbi

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, stručni  radnici Centra za socijalnu skrb prilikom postupanja o sumnji na nasilje u obitelji dužni su sljedeće:

  • upoznati Vas, odnosno Vašeg zakonskog zastupnika ili skrbnika o Vašim zakonskim pravima
  • dužni su upoznati Vas sa mogućnosti smještaja zajedno sa maloljetnom djecom u sklonište ili dom za žrtve obiteljskog nasilja u suradnji s odgovarajućim nevladinim organizacijama,
  • zajedno sa Vama kao žrtvom nasilja izraditi plan Vaše  sigurnosti,
  • posredovati i pomoći Vam kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke komore,
  • pomoći i posredovati kod ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu,
  • uputiti Vas u odgovarajuće savjetovalište.

Obiteljsko savjetovalište – Caritas Zagrebačke nabiskupije

Obiteljsko savjetovalište namijenjeno je osobama koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Drugim riječima, savjetovalište je namijenjeno obiteljima i pojedincima koji se nalaze u krizama i poteškoćama života.

Zaposlenici Savjetovališta su psiholog i duhovni asistent.

Vizija savjetovališta je pomoć u oblikovanju kvalitetnijeg života pojedinaca, bračnih parova i obitelji temeljem kršćanskih i općeljudskih vrijednosti kroz individualne, partnerske i grupne tretmane.

Naša misija je otklanjanje poteškoća i problema koji uznemiruju ili otežavaju život pojedinca ili obitelji.

Cilj savjetovanja je suočavanje sa problemima i krizama. Pri tome se metoda rada prilagođava konkretnoj osobi i vrsti problema. U procesu savjetovanja pomaže se osobi u upoznavanju samog sebe, prihvaćanju stvarnosti, uočavanju i mijenjanju štetnog ponašanja, te pronalasku resursa zdravlja kako bi bili u miru sa sobom i drugima.

Adresa: Nikole Tavelića 30, Zagreb
• Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do četvrtka – od 9:00 do 18:00 sati; petkom od 9:00 do 15:00 sati
• Telefon: 098/408-535, 098/408-537, (01) 366-8822 i (01) 301-6274
• E-mail: obiteljskosavjetovaliste@czn.hr

Caritas Zadarske nabiskupije

Adresa: Ulica Franje Tuđmana 24,
23000, Zadar,

Tel: 023 / 316 710
E-mail:

Facebook:

Više informacija i kontakti po gradovima na webu CZN

Bračno i obiteljsko savjetovalište Snaga za život

Bračno i obiteljsko savjetovalište Snaga za život namijenjeno je pojedincima, zaručnicima i bračnim parovima. Osoblje s dugogodišnjom praksom kršćanskog savjetovanja stoji vam na usluzi u poteškoćama kao što su:

-nerazumijevanje u braku
-netrpeljivost i učestale svađe
-bračna neplodnost

-problemi u odgoju djece
-ovisnosti (alkohol, kocka i mediji)
-ostala duhovna i egzistencijalna pitanja

Voditeljica savjetovališta: Kristina Bušić, magistra socijalnog rada

Termin savjetovanja možete dogovoriti radnim danom od 12 – 18 sati

Informacije i kontakt: 098 9558 351, web

Zagrebačka Dubrava (Poljanice) – zona tramvaja

Psihijatrija

Bolesnici koji dolaze s teškim promjenama raspoloženja, misli ili ponašanja, kao i oni s teškim, potencijalno po život opasnim nuspojavama lijekova, trebaju hitnu psihijatrijsku obradu i liječenje. Obično bolesnici najprije dolaze liječnicima koji nisu specijalisti, no kad je god to moguće, takve bolesnike treba obraditi psihijatar.

Kad su bolesnikovo raspoloženje, misli ili ponašanje jako neuobičajeni ili neorganizirani, obradom se mora prvo utvrditi je li ugrožena sigurnost bolesnika ili drugih osoba. Opasnost po bolesnika može uključivati nesposobnost za skrb o samome sebi (vodeći do zanemarivanja) ili samoubilačko ponašanje (vidi str. 1741). Opasnost po druge može uključivati nasilno ponašanje. (MSD priručnik dijagnostike i terapije)

KBC Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr., med., specijalist psihijatar
Glavna medicinska sestra: Jadranka Butorac, prvostupnica sestrinstva

Ured predstojnice
E-adresa: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr

U sklopu Klinike djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.

Izvor: frendica.hr

Podrži Frendica.online svojom donacijom

Podrži Frendica.online svojom donacijom