Klasična glazba koju vole bebe: Znate li da već i prije rođenja bebe uživaju u zvukovima Mozarta i Vivaldija?

Klasična glazba pozitivno utječe na razvoj djeteta